Vår verksamhet

– Genom vår erfarenhet och våra yrkeskunskaper skapar vi den bästa lösningen för dig.

När du anlitar oss för markarbeten får du en pålitlig partner som har alla förutsättningar som krävs för att utföra jobbet på ett effektivt och säkert sätt, med kvaliteten i fokus. Vi har kompetenta och erfarna medarbetare, en modern maskinpark och ett stort engagemang. Kontakta oss idag, så berättar vi mer!

När vi genomför en markentreprenad kompletterar vi våra medarbetare med utvalda samarbetspartners. Detta ger oss flexibilitet och möjlighet att utföra alla arbetsinsatser som behövs inom en fullständig markentreprenad, från projektering till färdigt jobb.

Vi arbetar främst med större uppdrag och anlitas mestadels av företag, exploatörer, kommuner och myndigheter.

VA
Vi erbjuder de flesta tjänster inom vatten och avlopp, både ombyggnation och nybyggnation. Detta sker bland annat till bostadsområden, industriområden och kommunala anläggningar. Avvattning och konstruktion av dagvattenmagasin hör även till de tjänster vi utför.

Grundläggning
Grundläggningsarbete har vi stor erfarenhet av, vi har utfört allt från bostäder, industribyggnader och skolor. Vi har även erfarenhet av grundläggning med mer komplicerade förutsättningar där man behöver påla och sponta.

Vägar och gator
Vi anlägger lokalgator, vägar, GC-vägar och industriplaner, vi ser till att ni får en komplett anläggning anpassad efter rådande markförhållanden inklusive asfaltering, målning, räcken, kantsten mm.

Finplanering
En trivsam utemiljö kräver god finplanering. Vi kan mer än bara grovjobbet och har erfarenhet av finplanering av utemiljöer där höga krav ställs, till exempel parker och skolgårdar. Vi utför samtliga steg som behövs för ett snyggt slutresultat inklusive plattsättning och plantering av växter.

Specialbeställningar
Vi strävar alltid efter att möta alla kunders växlande behov på ett öppet och flexibelt sätt. Har du funderingar kring olika lösningar så hör gärna av dig så kan vi kanske hjälpa dig med ett förslag. Är du intresserad av att ta del av specifika referensjobb vi har gjort så tar vi gärna fram information om det.

Kontakta oss